Miniunitats didàctiques de llengua catalana per a Primària

Aquestes unitats de la web edu365.cat estan adreçades a Primària i treballen diversos aspectes de la llengua catalana:

Sons i grafies:
Bessones. Associació so i escriptura dels dígrafs: rr, ss i ll. Escoltar. Llegir (c. inicial)

Torró s'escriu amb o. Distinció dels sons de la o i la seva grafia. Escoltar. Llegir (c. mitjà)

Viatge en globus. La v i la b en noms propis de ciutats catalanes. Llegir. Escriure (c. mitjà)

Hem? Em? Sona igual! Distinció fonètica i gràfica de em i hem. Escoltar. Llegir (c. mitjà)

Un so, dues lletres. Reconeixement dels dígrafs. Escoltar. Llegir (c. mitjà)

La síl·laba més forta. Identificació de la síl·laba tònica. Escoltar. Llegir (c. mitjà)

Comptem síl·labes. Separació sil·làbica. Escoltar. Llegir (c. mitjà)

Ui! Dues vocals juntes. Separació sil·làbica i reconeixement de diftongs Escoltar. Escriure (c. mitjà - c. superior )

Gramàtica:
Augmentatius. Reconeixement de la terminació. Escoltar. Llegir (c. inicial)

Diminutius. Reconeixement de la terminació. Escoltar. Llegir (c. inicial)

En Jordi o el Jordi?L'article davant de noms comuns i propis. Escoltar. Llegir (c. mitjà)

Jo sóc el Pelut. I tu? Identificació dels pronoms personals. Escoltar. Escriure (c. mitjà)

T'agrada la piscina? Els pronoms personals febles: em, et. Escoltar. Escriure (c. superior)

Ens agrada molt viatjar. Els pronoms personals febles: ens, us. Escoltar. Escriure (c. superior)

Tipus de text:
Endevinalles. Practica paraules escrites en g o j. Escoltar. Escriure (c. inicial)

Tastaolletes. Text instructiu: receptes de cuina. Llegir (c. mitjà)

Una postal. Les parts d'una postal. Llegir (c. mitjà)

Lèxic:
El pare del meu cosí... La família. Llegir. Escriure (c. inicial)

L'Akira se'n va al mercat. Els aliments. Escoltar. Llegir (c. inicial)

A les vuit del matí em llevo. Les accions quotidianes. Llegir (c. inicial)

Més pelat que una rata. La comparació: més... que, com... en frases fetes. Llegir (c. mitjà)

Molt, gaire o gens? Ús d'aquests mots segons el sentit de la frase. Llegir (c. superior)

Ho fem o ho fem fer? Ús de fer i donar segons el sentit de la frase. Llegir. Escriure (c. superior)
No hay comentarios:

Publicar un comentario

Aquests materials poden ser utilitzats lliurement sempre que sigui sense ànim de lucre.