VINCLES

Aquest material ha estat elaborat a partir de la programació de llengua catalana per a l'alumnat nouvingut, que segueix les pautes del "Nivel llindar per a escolars de 8 a 16 anys" del Departament d'Educació. L'autora és Ma Josep Simó i Peralta amb la col·laboració de Dolors Juanola i Terradellas. Departament d'Ensenyament. Trobam tot el material dins l'apartat Alumnat nouvingut de l'Espai Lic a la web de la Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya (xtec.net)

VINCLES 1. Els altres i jo

Guia didàctica

Llibre de l'alumne

Quadern d'exercicis

Vincles en línia 1: Els altres i jo


VINCLES 2. Aquí i allà

Guia dicàctica

Llibre de l'alumne

Quadern d'exercicis

Vincles en línia


VINCLES 3. Què fas?

Vincles en línia

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Aquests materials poden ser utilitzats lliurement sempre que sigui sense ànim de lucre.