Parlem, llegim i escrivim amb la Nàdia i en Li.

Aquest material està destinat a alumnes que s'han d'incorporar al tercer cicle de primària o al primer cicle d'ESO.

1. Anem a l'escola, anem a l'institut. Lletra d'impremta.

1. Anem a l'escola, anem a l'institut. Lletra lligada.

2. El nostre cos. Lletra d'impremta.

2. El nostre cos. Lletra lligada.

3. La casa i la família. Lletra d'impremta.

3. La casa i la família. Lletra lligada.

4. El carrer. Els mitjans de transport. Lletra d'impremta.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Aquests materials poden ser utilitzats lliurement sempre que sigui sense ànim de lucre.