Fitxes de vocals

A la web Ciudad17.com hi ha fitxes per treballar les vocals. Les fitxes amb un arterisc serveixen tant per a llengua castellana com llengua catalana. Si no tenen arterisc només serveixen per a llengua castellana.

a avión *

aA abeja *

a armario *

A armario *

a árbol *

A árbol *

a abanico

A abanico

e espada *

E espada *

eE elefante *

e estrellas *

i indio *

i isla *

iI iglú *

oO ojos

0 oso *

u uvas

uU uñas *

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Aquests materials poden ser utilitzats lliurement sempre que sigui sense ànim de lucre.