Adaptació de lectures per a alumnes nouvinguts

Lectures per ensenyar-aprendre estratègies de comprensió lectora i reforçar les estratègies de descodificació. Es troben a l'apartat d'Alumnat nouvingut de l'Espai LIC de la web xtec.net.

Adaptació de lectures per a alumnes nouvinguts

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Aquests materials poden ser utilitzats lliurement sempre que sigui sense ànim de lucre.